ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

Tipy & Triky:


Tip! : Rotující obdélník ve SketchUp 2015
Zcela nový nástroj v nové verzi SketchUpu. Tento tip pro práci Vám ukáže, jak se v možnostech tohoto nástroje rychle zorientovat a jak jej dokonale ovládnout...

Jedním z problémů, na který jste pravděpodobně při práci se základním nástrojem Obdélník narazili je, že orientace kresleného obdélníku je vždy vysoce závislá na aktuální orientaci kamery.
Někdy může být obtížné nakreslit obdélník orientovaný vertikálně, zejména pokud je Váš pohled nastaven víceméně rovnoběžně s půdorysnou rovinou.
Není také možné kreslit obdélník mimo aktuálně nastavené osy. Vždy jste schopni nakreslit jen takové obdélníky, které mají své hrany rovnoběžné s červenou, zelenou nebo modrou osou. Pokud chcete kreslit jinak orientované obdélníky, je třeba nejprve adekvátně změnit/nastavit osy.

Všechny tyto problémy Rotující obdélník velice elegantně řeší! Nabízí svobodnější kreslení a současně dává větší kontrolu nad způsobem, jakým můžete nyní kreslit obdélníky v 3D prostoru.
Nástroj Rotující obdélník (Rotated Rectangle) Ikona Rotující obdélník najdete buď na ikonové liště Kreslení nebo v roletovém menu Kreslení / Tvary / Rotující obdélník, případně na výchozím ikonovém panelu Začínáme.


Ikonový panel Začínáme ve SketchUpu 2015 CZ

Pro začátečníky

Nejjednodušší způsob jak začít pracovat s nástrojem Rotující obdélník, je zacházet s ním jako s tzv. "tříbodovým" obdélníkem, který vytvoříme na 3 kliknutí myši:
  1. klik - počátek (určení místa, odkud začínáme kreslit)

  2. klik - délka (posunutím myši mezi 1. a 2. kliknutím určujeme délku jedné z hran obdélníku)

  3. klik - šířka (posunutím myši mezi 2. a 3. kliknutím určujeme délku/šířku druhé hrany obdélníku)

A je to! Vyzkoušejte na jednoduchém příkladu, kdy nakreslíme pomocí 3 různě orientovaných obdélníků následující tvar - trojúhelníkový klín, aniž bychom museli změnit úhel pohledu. Pořadí kliknutí na jednotlivé vrcholy obdélníku je uvedeno na obrázcích.

Rotující obdélník ve SketchUpu 2015 Rotující obdélník ve SketchUpu 2015 Rotující obdélník ve SketchUpu 2015 Rotující obdélník ve SketchUpu 2015

(pro zvětšení klikněte na obrázky)


Pro pokročilé

Pokud je nyní princip jasný a daří se kreslit různě orientované obdélníky v prostoru (rovnoběžně s osami nebo mimo ně), můžeme přidat několik triků, aby bylo kreslení ještě jednodušší, abychom měli orientaci obdélníků ještě více pod kontrolou a pracovali s reálnými, požadovanými rozměry.

Jak již asi víte, SketchUp umožňuje pomocí Pole hodnot v pravém dolním rohu kdykoliv zadat přesné rozměry všeho, co právě kreslíte. Stejně tak se hojně využívá modifikačních kláves pro změnu výchozí podoby příkazu. V případě nástroje Rotujícího obdélníku jsou to zejména tyto dvě:

SHIFT
Klávesou Shift můžeme "zamknout" směr nebo úhel, ve kterém chceme obdélník vynést:
  - mezi 1. a 2. kliknutím - zamyká směr určení délky čáry/hrany

  - mezi 2. a 3. kliknutím - zamyká úhel naklopení obdélníku

ALT (klávesa Command na Mac)
Velmi důležité klávesa. Její účinky se opět liší v závislosti na místě, ve kterém ji v průběhu provádění příkazu použijeme:
  - mezi 1. a 2. kliknutím - zamkne kreslící rovinu a nabídne zadat v poli hodnot nejen délku čáry, ale i úhel. Úhel je počítán od místa zamčení. Zadáváme ve formátu (Úhel; Délka).

  - mezi 2. a 3. kliknutím - resetuje výchozí, resp. nastaví kreslící rovinu, od které bude úhel počítán. Zadáváme ve formátu (Úhel; Šířka).
Rotující obdélník ve SketchUpu 2015   Rotující obdélník ve SketchUpu 2015

(pro zvětšení klikněte na obrázky)

A to je vše! Jakmile objevíte tajemství tohoto nástroje, zjistíte, že je jednoduše geniální! Dovolí Vám nakreslit obdélníkový tvar v libovolné orientaci naprosto svobodně ve 3D prostoru bez nutnosti předchozího zadefinování konstrukční roviny, konstrukční hloubky, atd.

Rotující obdélník ve SketchUpu 2015


Snad ještě na závěr stojí za zmínku jeden tip k tomuto nástroji. Po 3. kliknutí, tedy po úplném dokončení rotujícího obdélníku, může zadat/upřesnit známé hodnoty Délka; Šířka stejně jako u tradičního obdélníku!
Vždyť říkám, geniální... :-)

Pokud budete mít zájem o nějaké upřesnění, klidně napište na email info@cadsys.cz nebo nechejte komentář pod tímto tipem na Facebooku.

Případně se můžete mnohem více dozvědět o tom, jak produktivně ovládat Váš SketchUp nebo LayOut na některém vybraném školení nebo konzultaci.


Tomáš Furko

Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů