ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

Tipy & Triky:


Tip! : Mizející model ve SketchUpu
Možná jste se už někdy ve SketchUpu setkali se situací, že Váš model jakoby mizí nebo je „ořezáván“ jakousi neexistující řezovou rovinou v případě, že se potřebujete více přiblížit k nějakému detailu nebo v tomto přiblížení otáčíte modelem (viz. obrázek 1).

Pokud máte podobnou zkušenost s Vaším modelem ve SketchUpu, mohou Vám následující řádky přijít vhod.


Tip pro práci - Mizející model při prohlížení ve SketchUpu
(Obrázek 1, klikněte pro zvětšení)Co je vlastně příčinou?

Nejčastější příčinou je nějaká zapomenutá nebo zatoulaná geometrie nacházející se často velmi daleko od počátku a od Vašeho skutečného modelu. Může se jednat o několik osiřelých hran, případně skupin či komponent, které mohou být vzdáleny třeba i několik stovek metrů nebo kilometrů od místa, kde pracujete na svém modelu.

Stát se to může například při použití nějaké komponenty stažené z 3D Warehouse nebo třeba při importu „neznámého“ 2D *.dwg podkladu půdorysu pro snadnější vytvoření 3D modelu ve SketchUpu.

Další příčinou může být velmi malá geometrie (třeba jen několik milimetrů), kterou vytváříte nebo je Váš samotný model velmi vzdálen od počátku (průsečíku červené, zelené a modré osy).Jak si model zkontrolovat?

Pokud se Váš model chová jak je popsáno výše, stojí za to se podívat na to jak je celý model velký (myšleno rozlohou nikoliv datově).
Kliknutím na ikonu Lupa Hranice (Zoom Extents), příp. roletové menu Kamera / Lupa Hranice (Camera / Zoom Extents) zobrazíte vše, co se ve Vašem projektu nachází. Pokud vidíte pouze Váš model, zvětšený a vycentrovaný na obrazovku, je vše v pořádku. Pokud se však Váš projekt zobrazí podobně jako na obrázku 2, kdy vidíte jen tečky na okraji obrazovky nebo dokonce vůbec nic, bude toto pravděpodobnou příčinou problémů se zobrazováním a mizením geometrie při přiblížení.

Na obrázku níže je „skutečný“ model označen číslem 1 a nadbytečná (nechtěná, zatoulaná) geometrie v podobě hran, komponent, atd. označena číslicemi 2.


Obrázek 2 - Výsledek kontroly modelu ve SketchUpu
(Obrázek 2, klikněte pro zvětšení)Poznámka:
Pro přehlednost může být užitečné se před použitím funkce Lupa Hranice na vše podívat zhora – ikona domečku nebo menu Kamera / Standardní zobrazení / Horní (Camera / Standard View / Top).

Pro odhalení opravdu VEŠKERÉ geometrie v modelu zkontrolujte, že máte zapnuty všechny Značky/Hladiny (Tags/Layers) a také zobrazení Skryté geometrie, příp. Skrytých objektů, viz. obrázek 3 s rozbaleným menu Pohled a zmíněnými ikonami v kroužcích.


Obrázek 3 - Nastavení pohledu a zobrazení veškeré geometrie v modelu

(Obrázek 3, klikněte pro zvětšení)Možná řešení!

1) První tip není ani tak řešení jako spíše způsob, jak problém obejít, příliš se nezdržovat jeho skutečným vyřešením a pokračovat v práci. Tím může být dočasné přepnutí zobrazení z perspektivy do paralelní projekce v horním roletovém menu Kamera / Paralelní projekce.


2) Druhá možnost už je snaha o trvalé odstranění problému smazáním nechtěné a nepotřebné geometrie. Nástrojem Výběr označte vše co má být opravdu součástí Vašeho projektu a uzavřete „to“ do Skupiny. Vyberte v horním roletovém menu Úpravy / Vybrat vše (Edit / Select All) a následně podržte klávesu Shift a klikněte na právě vytvořenou skupinu, čímž ji odznačíte (odeberete) z výběru.
Pokud máte otevřené okno Informace o prvku (Entity Info) uvidíte, které a kolik objektů se někde kolem Vašeho modelu nachází. Klávesou Delete je zmažte.
Dle odstavce výše Jak si model zkontrolovat, ověřte že je vše v pořádku a že i při zoomování (přiblížení) k modelu vše zůstává viditelné a nemizí.


3) Pokud ve SketchUpu potřebujete modelovat velmi malé objekty, pracujte s nimi ve zvětšeném stavu (10x nebo klidně 100x). Kromě vyřešení problémů s mizející geometrií se tak vyhnete i dalším, např. práce s malými oblouky skládající se z velkého množství segmentů apod.
Tomu jak ovlivnit počet segmentů u oblouků nebo kružnic a k čemu to může být dobré, jsme v minulosti věnovali krátký samostatný tip pro práci.


4) Nevidíte-li nikde kolem Vašeho modelu červeno-zeleno-modrý osový kříž přesto, že je jeho viditelnost zapnutá v menu Pohled / Osy (View / Axes), pravděpodobně modelujete někde hóóódně daleko od počátku. Pro přesun geometrie blíže k počátku můžete postupovat následovně – označte celý Váš model podobně jako je to popsáno v bodě dva, přepněte na nástroj Posun (Move), kliknutím na vhodný koncový bod Vašeho modelu, který by měl být ve výšce nula jej uchopte a zapsáním hodnoty [0;0;0] a stisknutím ENTER ho umístíte přesně do počátku (pozn.: první hranatou závorku zadáte pravým Alt+F a pak už jen nuly a středníky). Finální umístění můžete provést také kliknutím myši na Počátek (Origin) bez numerického zadávání.
A pak opět Lupa Hranice a ověřte, jestli vše funguje jak má.


5) Příčinou mizejícího modelu spojenou s některým z předchozích bodů může být i nastavení příliš širokého zorného pole. Problém můžete zmírnit zadáním nižší hodnoty. Vyberte volbu roletovém menu Kamera / Zorné pole (Camera / Field of View) a do Pole hodnot napište 30 a stiskněte ENTER. (hodnota 30 je výchozí pro zobrazení modelu z exteriéru).


6) Pokud žádné z výše popsaných řešení nezabere je tu ještě možnost zkopírovat celý Vás model a vložit ho do nového prázdného souboru. Tedy nástrojem Výběr označte vše co chcete přenést do nového projektu (případně pro zjednodušení vytvořte z výběru skupinu) a stiskněte Ctrl+C na Windows nebo Cmd+C na Macu pro zkopírování vybraného obsahu do schránky. Otevřete nový, prázdný, „čistý“ soubor SketchUpu a klávesou Ctrl+V na Windows nebo Cmd+V na Macu do něj vložte Váš model.

Upozornění: v závislosti na velikosti dat přenášeného modelu a rychlosti konkrétního počítače, může tato operace potřebovat více času. Je potřeba mít rovněž na paměti, že model si s sebou „vezme“ všechny použité komponenty a materiály, stejně tak i hladiny, ale toto už neplatí u scén a vlastností řezů v nich uložených. Proto tento postup doporučuji až na závěr, když se nepodaří najít skutečnou příčinu nebo předchozí popsané postupy selžou.


Obrázek 4 - Korektní zobrazení detailu po opravě jednou z uvedených možností
(Obrázek 4, klikněte pro zvětšení)


Tento tip pro práci ve SketchUpu vznikl jako reakce na poměrně často se opakující dotazy a emaily na toto téma na naší technické podpoře. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu.
Narazíte-li na nějaký podobný problém, neváhejte nás kontaktovat. Pokud budeme znát řešení, rádi poradíme.


Případně, pokud se budete chtít posunout v práci v programu SketchUp nebo v některém z jeho rozšiřujících modulů (pluginů) či samostatných nadstaveb na celkově na vyšší úroveň, zarezervujte si místo na některém z pravidelně pořádaných skupinových školení.


Tomáš Furko
CADsys

Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů